Sugmuddring / Sjösanering till geotuber PiteåKomun

Sugmuddring / Sjösanering till geotuber PiteåKomun

Under Oktober-November 2017, Sugmuddrade vi på uppdrag av Piteå Komun tillsammans med BDX Företagen. en mindre farledsränna till småbåtshamn, 

Det unika i detta projekt var att vi pumpade material, i rör till geotuber på land där avvattningen gick tillbaka till sjön, medan lera/föroreringar stabiliseras och stannar kvar i säckarna på land

2018-03/muddring-sjosaneringen-1
2018-03/muddring-sjosaneringen-2