Sjösanering / Muddring 1500kubik Hemfjärden

Sjösanering / Muddring 1500kubik Hemfjärden

Under December 2017 utförde vi tillsammans med Fortum på uppdrag av Örebrokomun. sjösanering / muddring av förleden in till svartån i örbro vid fyren röda tunnan ca 1,500kubik material togs upp på land

2018-03/muddring-hemflarden-1