Fast / Flytbrygga / Grundläggning båthus / Muddring Vättern

Fast / Flytbrygga / Grundläggning båthus / Muddring Vättern

Muddring ca: 750 kubik.

Pålning av fast brygga, grundläggning för framtida båthus,

även Trä & Betongflyt brygga uppankrad på plats

2018-03/muddring-peter-1
2018-03/muddring-peter-2
2018-03/muddring-peter-3
2018-03/muddring-peter-4
2018-03/muddring-peter-5
2018-03/muddring-peter-6
2018-03/muddring-peter-7
2018-03/muddring-peter-8