Bryggspång komplett ink pålning samt gjutning Kvicksund

Bryggspång komplett ink pålning samt gjutning Kvicksund

Rivning av gammal sne bryggspång,

pålning av stålbalk samt gjutning av fundament, samt komplett byggnation av bryggspång

2018-03/muddring-bryggspang-1
2018-03/muddring-bryggspang-2
2018-03/muddring-bryggspang-3
2018-03/muddring-bryggspang-4