Brygga på stenkistor Gäddeholm

Brygga på stenkistor Gäddeholm

Rivning av gammal rasad brygga, samt byggnation av 3 st stenkistor, och byggnation av komplett brygga.

2018-03/muddring-gaddeholm-1
2018-03/muddring-gaddeholm-2
2018-03/muddring-gaddeholm-3
2018-03/muddring-gaddeholm-4