Pålning / Byggnation av gångbro FagerstaForsen

Pålning / Byggnation av gångbro FagerstaForsen

Pålning samt svetsning av ny gångbro i samband med ombyggnation av kraftstation utanför Fagersta

2018-03/img-2015-08-28-14.01.03-67
2018-03/img-2015-08-28-14.01.09-68
2018-03/skn-rmavbild-2018-01-15-kl.-17.19.31