Helikopterplatta / Flytbrygga Stockholm

Helikopterplatta / Flytbrygga Stockholm

Byggnation av flytande helikopterplatta ca: 20*20m

utbogsering samt uppankring på plats.

på uppdrag av sjukhus.

2018-03/helikopterplatta-2
2018-03/helikopterplatta-3
2018-03/helikopterplatta-4
2018-03/1520860746_helikopterplatta-1