Fast / Flytbrygga / Grundläggning båthus / Muddring Vättern

Fast / Flytbrygga / Grundläggning båthus / Muddring Vättern

Muddring ca: 750 kubik.

Pålning av fast brygga, grundläggning för framtida båthus,

även Trä & Betongflyt brygga uppankrad på plats

2018-03/peter-stomme-1
2018-03/peter-stomme-2
2018-03/peter-brygga-3
2018-03/peter-brygga-1
2018-03/peter-brygga-2
2018-03/peter-brygga-6
2018-03/peter-brygga-4
2018-03/1520860093_peter-brygga-3