Brygga på stenkistor Gäddeholm

Brygga på stenkistor Gäddeholm

Rivning av gammal rasad brygga, samt byggnation av 3 st stenkistor, och byggnation av komplett brygga.

2018-03/img-2015-07-16-15.54.56-41
2018-03/img-2015-07-27-17.27.45-46
2018-03/img-2015-07-27-19.22.50-48
2018-03/img-2015-07-27-19.39.36-50