Arbete på Ö

Vi utför självklart även arbeten ute på öar där vi kommer till er. Vi kan hjälpa er med muddring för att avlägsna förorenat sediment eller för att öka djupet i hamnen eller i farleden. Vi hjälper till med pålning på öar och har lösningen för de flesta olika bottenmaterial som sand, grus och lera. Vill ni få en brygga installera så hjälper vi er med med brygganläggningen. Vill ni mäta sjö- eller havsbotten så kan vi göra ekolodsmätningar eller mer traditionell mätning med gps stav. 

Oavsett vilket arbete ni behöver hjälp med kopplat till vattenverksamhet ute på Ö så kan ni kontakta oss!