Ansökan om vattenverksamhet

Går du i tankarna om att bygga en ny brygga? Eller kanske du funderar på att leda bort vatten, muddra sjöbotten eller utföra någon annan sorts vattenverksamhet? Då kan det vara så att du behöver ansöka om tillstånd för vattenverksamhet eller anmäla åtgärden till Länsstyrelsen. 

Det kan verka ganska komplicerat att söka om tillstånd vid arbeten i sjön och/eller sjönära arbeten. Med vad krävs egentligen för att ansöka om vattenverksamhet? Vi ska försöka förklara kortfattat och tydligt vad som behövs göras på förhand innan man startar upp sitt projekt gällande vattenverksamhet

Det är 3 olika myndigheter/insatser som man bör kontakta innan man utför ett sjönära arbete. Vissa kommuner har förenklat processen genom att det finns en gemensam blankett för alla dessa 3 insatser/myndigheter. 

Hur ansöker man om vattenverksamhet?

1. Det första steget är att höra med miljökontoret i den aktuella kommunen där arbetet ska göras. Genom miljökontoret får man besked om det behövs något speciellt tillstånd för projektet man tänkt göra. Det kan ibland behövas tillstånd för att ta upp och lägga muddermassorna på land. Ibland krävs det också att man tar prover på botten innan projektet startar för att se om de innehåller några skadliga ämnen. 

2. Om man nuddar eller påverkar sjöbotten under sitt projekt så behöver man skicka in en ansökan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen. Det brukar ta mellan 8-12 veckor att få svar från Länsstyrelsen. Länsstyrelsen svarar även om vilka åtgärder man behöver vidta för sitt projekt, exempelvis att man endast för göra det en viss tid på året eller att man behöver använda skyddsskärm för att motverka grumling. Om ansökan inte är ifylld och godkänd av Länsstyrelsen innan man påbörjar projektet riskerar man att bli anmäld för miljöbrott. Den processen tar lång tid och man kan behöva betala böter.  

3. Steg nummer tre är att ansöka om bygglov om projektet innefattar någon form av byggnation. Vill du bygga en ny brygga, båthus eller vill du ändra något med strandlinjen? Denna ansökan görs hos den aktuella kommunens byggnadsnämnd. Det är en fördel att bifoga en skiss över den byggnation man tänkt utföra så att byggnadsnämnden förstår hu man tänkt. 

4. Om ens fastighet omfattas av strandskydd behöver man ansöka om strandskyddsdispens hos Länsstyrelsen. Du kan kolla med din lokala kommun eller Lantmäteriet om er fastighet omfattas av strandskydd eller inte. 

Se detta ovan som en liten kort guide för hur ni skall gå tillväga, på Länsstyrelsen hemsida kan läsa mer om detta. Kontakta oss om du har ytterligare frågor gällande ansökan om vattenverksamhet.