Ansökan om vattenverksamhet

Det kan verka som det är ganska krångligt att söka om tillstånd när man skall göra sjönära arbeten eller arbeten i sjön. Vad krävs för att ansöka om vattenverksamhet? Nu ska vi försöka bena ut vad man behöver göra på förhand innan man påbörjar sitt projekt: 

Man kan säga att det är 3 olika instanser/ myndigheter man bör kolla med (vissa kommuner har förenklat detta genom en gemensam blankett men långt ifrån alla gör så) 

1: Det första man bör gör är att kolla med miljökontoret i den aktuella kommunen, om det man tänkt göra behöver ha något speciellt tillstånd, ibland behövs tillstånd för att ta upp muddermassor och lägga dem på land. ibland krävs det att man tar prov på botten innan för att kolla om det innehåller något skadligt ämne. 

2: Det man alltid skall göra om man påverkar / nuddar sjöbotten under sitt projekt är att genomföra en " Ansökan om vattenverksamhet " hos länsstyrelsen, detta brukar ta mellan 8-12 veckor att få svar på, här svara de även vad man skall vidta för åtgärder under projektet tex: använda grummlings skärm, kanske bara får hålla på vissa tider på året. 
om den blankett inte är ifylld innan start är det stor risk för att bli anmäld för miljöbrott, brukar inte vara allt för höga böter ca: 1/2 basbelopp. men proseduren tar sin tid. 

3: Det tredje man bör göra är att ansöka om bygglov, om det man gör är en byggnation, båthus, brygga, höjja/flytta strandlinjen. Detta görs inte hos länsstyrelsen utan hos den aktuella kommunen hos byggnadsnämden. ( här kan det vara bra att bifoga en skiss på vilken typ av konstruktion av brygga, båthus mm man har tänk använda sig av ) 

4: Ansökan om strandskydds dispens. har man en fastighet som omfattas av strandskydd bör man även ansöka om strandskyddsdispens hos länsstyrelsen. kolla med lantmäteriet eller din lokala komun om er fastighet omfattas av strandskydd. 

Det finns många ställen hos länsstyrelsen där man kan läsa om detta, de brukar vara på bra många sidor, se detta ovan som en liten kort guide för hur ni skall gå tillväga.