Om oss

Vi har haft hemmahamn i Mälaren i snart 50 år och gjort arbeten runtom på olika platser. Vi har även gjort arbeten i andra vattendrag i vårt avlånga land samt i ett av våra grannländer.

De olika uppdragen vi har haft har varit spontning och målning av större småbåtshamnar, läggning av sjöledning i olika dimensioner, muddring och rensning av sjöbotten med hjälp av bl.a. sugmuddring i olika projekt.

Vidare har vi gjort fisktrappor och varit involverade i andra miljöåtgärder såsom upptagning av PCB och tungmetaller t.ex. kvicksilver.

Under alla dessa år har vi slagit ner tusentals stolpar för bryggor, dykdalber och brofundament.

Vi nås på följande epostadresser, och även på detta telefonnummer: 073-6743059 & 076-869 37 15 & 076-869 37 15