Bryggor

Vi bygger och installerar alla typer av bryggor och brygganläggningar.

Vare sig det handlar om en stor anläggning med flera båthus och båtplatser eller en liten flytbrygga att lägga sin kanot eller att bada ifrån.

Då det är botten som till stor del styr vilken typ av brygga som är rätt för just dig kommer vi gärna ut på platsen för att genomföra en bottenprovsundersökning och höra dina tankar och idéer innan vi kommer med ett förslag. 

I och med att vi har sett många lösningar och varianter tycker vi detta är en bra lösning som kan ge er nya infallsvinklar i ett tidigt stadie av projektet.

För oss är det av yttersta vikt att hålla hög klass hela vägen från materialval till konstruktion och ytfinish, allt för att göra dig som kund nöjd.

Olika typer av Bryggor

  • Pålad med trästolpar
  • Pålad med räls/balkar
  • Stenkistor
  • Flytbryggor
  • Hängande från berg